Burgers en Stoommachines

Groningse lessenserie tijdvak 8 (1800 – 1900) – les 8: Emancipatie en de nieuwe grondwet (1848) in Groningen

Les 8 gaat over de democratisering, emancipatie en de nieuwe grondwet en het aandeel van Groningen  

Doel: leerlingen kunnen verklaren hoe we middels de nieuwe grondwet gekomen zijn bij de emancipatie en democratisering van verschillende groepen.

Historische vaardigheden: tijd & chronologie, causaliteit, continuïteit & verandering, standplaatsgebondenheid, bron & vraagstelling

Kenmerkende aspecten: de opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme, de opkomst van emancipatiebewegingen en Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces

Lesduur: 60 minuten

Bij deze les hoort leerlingmateriaal – de expert opdracht waarbij leerlingen op zoek moeten gaan naar een – nieuw –  feministisch boegbeeld uit Groningen.

Uitgelichte afbeelding: de brief die Thorbecke op zijn sterfbed schreef aan Aletta Jacobs, waarmee zij toestemming kreeg om als vrouw te gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen (1871). Afkomstig van Click’t (geraadpleegd op 1 juni 2019).


©Iris van den Brand