Burgers en Stoommachines

Groningse lessenserie tijdvak 8 (1800 – 1900) – les 3: industrialisatie en industriële landbouw

Les 3 gaat over de opkomst van de industrialisatie, de oorzaken van de industrialisatie en de opkomst van de industrialisatie in Groningen middels landbouw

Doel: leerlingen kunnen begrijpen hoe de industrialisatie in de negentiende opkwam en verklaren waarom (en hoe) in Groningen deze industrialisatie in eerste instantie vooral van toepassing was op de landbouw

Historische vaardigheden: tijd & chronologie, causaliteit en continuïteit & verandering

Kenmerkende aspecten: de industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving

Lesduur: 60 minuten


©Iris van den Brand